Vi  er et åpent felleskap av venner, familier – og nye som blir med – som sammen ønsker å følge Jesus i hverdagslivet. Flere av oss har bakgrunn fra menighetsliv i Bergen og noen av oss kommer langveisfra som nye landsmenn. Fellesnevneren er at vi ønsker å se et  hverdagsfelleskap vokse frem, hvor vi kan oppmuntre hverandre til tro, kjærlighet og engasjement i det å følge Jesus i Bergen og bidra til å bygge et godt samfunn. Mangfold er en styrke og ulikhet setter farge på felleskapet.

Vi tror Gud har en god plan for Bergen, og at han elsker alle mennesker – både små og store. Vi søker Gud sammen for å finne veien videre for oss som fellesskap.

Gud velsigne deg:)

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt på epost nyttibergen@gmail.com, eller per telefon til:

Per Erik Gåskjenn på mobil 992 16 764 (med i nærfellesskap på Landås, Alfa-kurs)

Gerd Askeland på mobil 993 49 494 (med i nærfellesskap i Sædalen)

For deg som ønsker å støtte økonomisk

Vi har opprettet en bankkonto i Fana Sparebank, for felles utgifter.  Denne kan også benyttes for deg som ønsker å stå med og støtte arbeidet økonomisk. Gi din gave til:

Kontonummer:      3411 34 84669

Kontonavn:           iBergen
c/o Per Erik Gåskjenn
Sollien 24
5096 BERGEN

Foreningen iBergen

For å ha orden på økonomien og føre regnskap etter gjeldende regelverk har vi registrert foreningen iBergen, med org. nr. 996644502. Alle midler som gis inn på konto – som nevnt over – disponeres av foreningen. Midlene skal benyttes til drift av fellesskapets arbeid – spesielt blant barn, ungdom og familier i Bergen og omegn, samt til å støtte humanitært og kristent arbeid i inn- og utland.