Ingen kommentarer ennå

Klar for høsten med de 7 B’ene

Vi er klar for et nytt semester. Det kommer til å bli dager med sol og (sannsynligvis) i hvert fall noen dager med regn. Uansett hva vi møter i ukene som kommer, så ønsker vi å møte hver dag sammen med Jesus.

Legg merke til at i Bergen begynner mange av de viktigste og mest verdsatte tingene på B:

  • Bergen
  • Byen
  • Bryggen
  • Buekorps
  • Bybanen
  • Byfjellene
  • Baker Brun
  • Beffen
  • Brann

Og sikkert mye mer:)

I kristne sammenhenger brukes ofte begrepet «de 4 B’ene» om sentrale fundamenter for det kristne livet. Siden vi bor i byen mellom de 7 fjell, så drister jeg meg til å lansere ikke mindre enn «de 7 B’ene». 7 B’er som er der for at vi – uansett hva vi møter denne høsten – skal kunne møte hver dag i fellesskap med Jesus.

B nr. 1 – Bibelen

«Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn» (Matt. 4.4)

I Johannes evangelium presenteres Jesus som Ordet. Vi trenger å høre Ordet, følge Ordet og se at Ordet faktisk kan ha avgjørende betydning midt i vår hverdag. I vår digitale tid mangler det ikke på stemmer som søker vår oppmerksomhet og som vil fortelle oss hvem vi er og hva vi burde være. Jeg kjenner at jeg trenger noen pauser. Noen pauser der jeg lar Skaperen snakke til meg, og jeg kan la det Han sier oppmuntre, styrke, veilede og definere hvem jeg er og hva jeg skal være pluss mye, mye mer. Gud møter oss i Ordet, og Bibelen er fellesskap med Jesus.

B nr. 2 – Bønn

«Og dette er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje» (1. Joh. 5. 14)

Kommunikasjon er viktig i alle relasjoner. Gud ønsker å høre våre bønner. Jeg kjenner at det innimellom gjør meg godt å reflektere over alt det jeg har å takke for, og å sette ord på det overfor Gud som er opphavet til alt godt. Bønn om hjelp og forbønn for andre er bønner som Gud vil respondere på. Jeg ønsker å involvere Gud i mine oppturer og mine nedturer og være blant de som ber. Bønn er fellesskap med Jesus.

B nr. 3 – Brorskap

«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem» (Matt. 18. 20)

Gud er fellesskap. Ingen av oss er skapt til å leve alene, og vi trenger hverandre. Ingen har alt, men alle har noe. Vi er søsken med en felles Far i himmelen. I brorskapet, eller fellesskapet, ligger det potensiale til store velsignelser. Små og store fellesskap uttrykt på mange forskjellige måter vil være viktige nøkler for oss videre. Og når vi kommer sammen er Jesus også midt i blant oss. I Brorskapet er det fellesskap med Jesus.

B nr. 4 – Brødsbrytelse

«I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» (1. Kor. 11. 23 – 25)

Jesu død på korset, Hans legeme og Hans blod er avgjørende for oss og for alle mennesker. Vi skal alltid være et fellesskap der vi har vår trygghet i det Jesus har gjort for oss på korset. Et fellesskap der vi ikke trenger å komme med de perfekte maskene, men der tilgivelse og nåde preger oss og motiverer oss. Et fellesskap der vi ikke holder ting opp mot hverandre, men der det alltid er nye muligheter i møte med Jesus. Brødsbrytelsen minner oss også om enhet. Vi er en del av det samme legemet av alle troende i Bergen, Norge og hele verden. Brødsbrytelse er fellesskap med Jesus.

B nr. 5 – Bergen

«…. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende» (Apg. 1. 8)

Bergen er «vår» by og vårt Jerusalem. Det er her vi bor, og uansett her vi må begynne. Vi skal be for Bergen, velsigne Bergen og bruke våre gaver til beste for byen. Vi skal være vitner for Jesus i Bergen. I misjonsbefalingen i Matt. 28 lover Jesus å være med oss alle dager inntil verdens ende når vi er med og deler de gode nyhetene med andre. Vi må aldri bare være oss selv nok. Å være vitner for Jesus i Bergen er fellesskap med Jesus.

B nr. 6 – Brann

«Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne» (Apg. 2. 2-4)

Bergen og Brann hører sammen, men i denne sammenheng lar vi SKB være i fred og tenker på en annen type Brann. Disiplene som traff Jesus på vei til Emmaus etter at Jesus var stått opp fra de døde, kjente at det brant i hjertene dere da de snakket med Jesus. På pinsedag ble disiplene fylt av Den hellige ånd og gikk fra å være desillusjonerte, tilbaketrukne og redde til å være varme, frimodige vitner for Jesus. De var ikke lenger alene, men Jesus var der med sin Ånd. Alle B’ene fra 1 til 5 kan oppleves tunge og vanskelige hvis de kun er oppgaver som skal gjennomføres i egen kraft. Men når vi blir fylt av Den hellige ånd. Når hjertene våre brenner. Da får alle B’ene liv og blir livsforvandlende. Brannen som kommer fra å være fylt med Den hellige Ånd er fellesskap med Jesus.

B nr. 7 – Bevegelse

«Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller at jeg er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus» … «….La oss bare, så langt som vi er kommet, fortsette i samme spor!» (Fil. 3. 12 og 16)

Livet er å være i bevegelse. Ingenting er konstant. Enten vi liker det eller ikke, så er vi annerledes neste år enn vi er nå. Vi har imidlertid mulighet for å bestemme oss for i hvilken retning vi ønsker å bevege oss. Vi ønsker å være disipler som følger Jesus. Det går an å bli motløs av å tenke på hvor vi skulle ha vært, eller av å sammenligne oss med andre. Men vi kan ikke annet enn å ta utgangspunkt i der hvor vi er nå, for så å bevege oss i en retning der ifra. B’ene hjelper oss til å «jage» fremover og å være på sporet. Det betyr ikke at vi alltid må se alt likt, eller alltid må være enige om alt. Men med oppriktige hjerter som ønsker å følge Jesus – Han som sier om seg selv at han er selve Livet – så kan vi erfare at det å være i Bevegelse, det å leve Livet, er fellesskap med Jesus.

*****

«De 7 B’ene» er ikke et bibelsk begrep, og sånn sett ingenting å henge seg opp i. De kan imidlertid fungere som en påminnelse. Og vi tenker at vi utover høsten på ulike måter på samlinger kan fokusere litt ekstra på de forskjellige B’ene og hva disse betyr for oss i vår hverdag og i vårt liv med Jesus.

Hvis du har spesielle tanker rundt noen av B’ene, så kom gjerne med innspill. Å dele AHA-opplevelser, vitnesbyrd eller annet er alltid gull verdt! La oss sammen ha den B-este høsten:)

Hilsen Per Erik

Legg inn en kommentar